Rusza program stypendialny dla wykładowców z wydziałów prawa z Ukrainy i Białorusi

Prawniczy Fundusz Solidarności ogłasza kolejny nabór zgłoszeń do programu stypendialnego dla ukraińskich i białoruskich nauczycieli akademickich, wykładających prawo.

Kto może się zgłosić:
– osoby z doświadczeniem uchodźczym, które są obywatelami/kami Ukrainy lub Białorusi przebywającymi w Polsce oraz obywatele/ki z Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi zamierzają przybyć do Polski,
– kandydaci muszą być nauczycielami akademickimi, którzy wykładali prawo na jednej z uczelni w Ukrainie lub Białorusi i posługują się językiem polskim i angielskim.

Stypendium wynosi 50 000 zł w okresie od marca do września 2023 roku.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada br.

Prawniczy Fundusz Solidarności został utworzony z inicjatywy prof. Adama Bodnara i mec. Anny Frankowskiej, przy wsparciu kancelarii prawniczych: Deloitte Legal i Fundacji Deloitte, Domański Zakrzewski Palinka (DZP), Linklaters, Romanowski i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges i White & Case.

Stypendia Prawniczego Funduszu Solidarności w roku akademickim 2022/2023 otrzymało pięć osób, które prowadzą projekty badawcze we współpracy z czterema polskimi uczelniami: Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania), Uniwersytet SWPS (Wydział Prawa), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych) i Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji). Dotychczas przyznano stypendia w łącznej wysokości 450 000 zł – a kolejny nabór właśnie startuje.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.funduszobywatelski.pl/prawniczy-fundusz-solidarnosci/

The Legal Solidarity Fund is launching another call for applications for the scholarship programme for Ukrainian and Belarusian academics.

Who can apply:
– individuals with refugee experience who are citizens of Ukraine or Belarus residing in Poland and citizens from Ukraine who intend to come to Poland due to the war activities,
– candidates must be academic teachers who have taught law at one of the universities in Ukraine or Belarus and speak Polish and English.

The scholarship amounts to PLN 50,000 for the period from March to September 2023.

We are waiting for applications until 30 November.

The Legal Solidarity Fund was established as an initiative of prof. Adam Bodnar and attorney Anna Frankowska, with the support of law firms: Deloitte Legal and the Deloitte Foundation, Domański Zakrzewski Palinka (DZP), Linklaters, Romanowski & Partners, Weil, Gotshal & Manges and White & Case.

The Legal Solidarity Fund scholarships for the 2022/2023 academic year have been awarded to five scholars who are conducting research projects in cooperation with four Polish universities: University of Warsaw (Faculty of Law and Administration and Faculty of Management), SWPS University (Faculty of Law), Adam Mickiewicz University in Poznań (Department of International Law and International Organisations) and University of Łódź (Faculty of Law and Administration). So far, scholarships of a total of PLN 450,000 have been awarded – and another call is about to start.

Further information is available at https://www.funduszobywatelski.pl/prawniczy-fundusz-solidarnosci/

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski