Rusza Szkoła Prawa Ukraińskiego

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie organizuje Szkołę Prawa Ukraińskiego  - dwa semestry kurs prawa ukraińskiego obejmujący 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej (zdalne/stacjonarne).

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego wszystkie będą prowadzone przez wykładowców dydaktyków praktyków w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów w tym także Sądu Najwyższego Ukrainy.

Zapisy do Szkoły Prawa Ukraińskiego trwają do 30 września 2022 r.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała 13 czerwca br. umowę o współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wykładowcy to przedstawiciele uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Link do szczegółowego opisu: https://www.lazarski.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkoly-praw-obcych/szkola-prawa-ukrainskiego/


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski