Ruszył nabór na urząd sędziego TSUE z Polski

Minister do Spraw Unii Europejskiej rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027. Termin składania aplikacji upływa w dniu 19 lipca br.

Ogłoszenie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce „Ogłoszenia”. Z prośbą o upowszechnianie tej informacji zwrócił się do Prezesa NRA Minister do Spraw Unii Europejskiej, Konrad Szymański.

Wymagania, jakie należy spełnić, by ubiegać się o urząd sędziego TSUE oraz potrzebne informacje znajdują się pod linkiem:

(przejdź do informacji o naborze)

Kandydaci muszą wykazać się w szczególności rozległą wiedzą w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, znajomością dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, biegłą znajomością języka francuskiego, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem naukowym.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry