"Rzeczpospolita" o sprostowaniu NRA nt. błędnych informacji o stawkach adwokackich

"Rzeczpospolita" odnotowała wyjaśnienie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczące błędnych informacji, podanych przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości podczas debaty sejmowej, na temat wysokości stawek adwokackich.

Chodziło o wypowiedź, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził "nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”. Prezydium NRA przyjęło uchwałę wyjaśniającą 22 lutego. Zwraca w niej uwagę, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, zaś wprowadzane w różnych okresach modyfikacje nie prowadziły do podwyższenia wartości zasądzanego na rzecz stron procesu zwrotu poniesionych kosztów pomocy adwokackiej.Jak przy tym zaznaczono, w wielu wypadkach ustalone w rozporządzeniu wartości nie pokrywają ponoszonych przez adwokata kosztów czynności technicznych, nie mówiąc już o minimalnym chociażby wynagrodzeniu. Obowiązujące aktualnie stawki rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy - podkreśla NRA.

(czytaj artykuł "Rzeczpospolitej")

(czytaj uchwałe Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry