Sądy okręgowe w Koninie i Poznaniu wstrzymują opiniowanie kandydatów na sędziów

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu przyjęły uchwały o powstrzymaniu się z opiniowaniem kandydatów na sędziów w związku z wyrokiemTrybunału Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r.

Oba Zgromadzenia podkreślają, że podjęły tę decyzję w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli.

(czytaj uchwałę z Konina)

(czytaj uchwałę z Poznania)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry