Sędziowie odraczają opiniowanie kandydatów na sędziów

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej oraz Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie postanowiły odroczyć opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziów Sądu Apelacyjnego oraz sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zgromadzenia tłumaczą tę decyzję oczekiwaniem na ostateczne rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Ponadto Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło uchwałę, w której wyraziło stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądu Powszechnego i jego zastępców działań polegających na nieuzasadnionym szykanowaniu sędziów, którzy mają odwagę przedstawiać opinii publicznej negatywne zjawiska występujące w wymiarze sprawiedliwości będące wynikiem działań obecnych decydentów politycznych. 

 Zgromadzenia przyjęły w tej sprawie uchwały w dniu 13 czerwca i 26 czerwca br.

czytaj uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 czerwca 2019 r.

czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 26 czerwca 2019 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry