Sędziowie okręgu bielskiego przeciwko projektowi ustawy dyscyplinującej

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przyjęło 16 grudnia 2019 r. uchwalę, w której sprzeciwia się działalności legislacyjnej, umożliwiającej wpływanie na niezależność orzeczniczą sędziów, poprzez wprowadzanie mechanizmów ich karania za podejmowane decyzje z dziedziny, w której są niezawiśli.

Sędziowie okręgu bielskiego wzywają też do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej.

(czytaj całą uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry