Sędziowie SO w Częstochowie popierają postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie przyjęło uchwałę popierającą postulaty płacowe urzędników i innych pracowników sądów powszechnych.

Uchwała została przyjęta 17 grudnia 2018 r. Sędziowie przyjęli też uchwały ws. odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych oraz w sprawie wezwania Leszka Mazura - sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wśród przyjętych tego dnia uchwał była też uchwała informująca o przyłączeniu się Zgromadzenia Ogólnych Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie  do stanowisk organów samorządów sędziowskich, wyrażających dezaprobatę dla działań organów wladzy ustawodawczej i wykonawczej, podważających zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

(czytaj pięć uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 17 grudnia 2018 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry