Sędziowie SO w Warszawie i Poznaniu w obronie niezawisłości

Przedstawiciele sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, wydali uchwały w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwały z Warszawy zawierają apel do obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, słowa poparcia dla prof. Małgorzaty Gersdorf i sędziów Sądu Najwyższego oraz apel do zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych o zaniechanie działań, zdaniem sygnatariuszy godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Czytaj uchwałę nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Czytaj uchwałę nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała z Poznania zawiera poparcie dla poznańskich sędziów rejonowych, a także dla wszystkich sedziów, którzy w ostatnim czasie aktywnie występowali publicznie w obronie Konstytucji RP i z krytyką zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa w Polsce.

Czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 września br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry