Sędziowie SO w Warszawie ws odroczenia opiniowania kandydatów na sędziów

Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przyjęło 13 grudnia 2018 r. uchwałę odraczajcą opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu warszawskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych.

Pytania zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem, jaki nowy sposób wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezaleznego i niezawisłego sądu.

(czytaj całą uchwałę z 13 grudnia 2018 r.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski