Sędziowie w Przemyślu, Nysie i Rzeszowie przeciwko "ustawie kagańcowej" - uchwały

Podczas zebrań sędziów w Przemyślu, Rzeszowie i Nysie przyjęto uchwały zawierające sprzeciw wobec planowanych zmian zapisanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie apelują także o zaprzestanie akcji oczerniania i obrażania sędziów RP.

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Nysie)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Przemyślu)

(czytaj uchwałę zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry