Senat poparł sejmowe poprawki do ustawy Kpc

25 czerwca br. odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego dyskutowano nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego. Senatorowie poparli wszystkie poprawki zaproponowane na etapie sejmowym.

Podczas dwugodzinnego posiedzenia przegłosowano ponad 230 poprawek do kodeksu postępowania cywilnego.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński.

Uwagi zgłoszone przez przedstawicieli NRA poparł senator Zbigniew Cichoń. Odniósł się m.in. do proponowanego w projekcie odrzucenia środka zaskarżenia z uwagi na błędnie dokonaną opłatę sądową. Uznał, że przepis ten jest wybitnie szkodliwy i powinien zostać uchylony.

NRA podtrzymywała wcześniejsze stanowisko odnośnie proponowanych zmian w Kpc. Zdaniem NRA zmiany te ograniczą prawo obywatela do sądu, zwiększą formalizm, rygoryzm, a także wzrosną opłaty sądowe.

15 czerwca br. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której negatywnie oceniła przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. (czytaj więcej)

25 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że po zapoznaniu się uwagami przedstawicieli doktryny, środowiska adwokackiego i radcowskiego Zarząd odstępuje od pierwotnego stanowiska i obecnie krytycznie ocenia zmiany w zakresie odrzucenia środków zaskarżenia oraz ograniczenia zasady jawności w postępowaniu cywilnym. (czytaj oświadczenie)

Projekt zmian ustawy Kodeks postępowania cywilnego przygotowało ministerstwo sprawiedliwości. Jak stwierdził na posiedzeniu komisje senackiej przedstawiciel ministerstwa, jest to jedna z największych zmian w kpc w polskim ustawodawstwie.

czytaj opinie NRA:

15 grudnia 2017

27 lipca 2018

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry