Senat usunął przepis o tzw. opłacie karnej

26 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu RP senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Dzięki staraniom adwokatury o usunięcie tego przepisu wnioskowali senatorowie – adwokaci.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, składa podziękowania adwokatom - senatorom, szczególnie Panu Senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi za uwzględnienie i poparcie stanowiska NRA do uchwalanych zmian Kpc oraz adwokatom, którzy reprezentowali NRA od początku w pracach parlamentarnych – adw. Anisie Gnacikowskiej, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr Magdalenie Matusiak, adw. dr. Karolowi Pachnikowi oraz adw. Dariuszowi Golińskiemu.  Prezes NRA dziękuje również autorowi opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - adw. prof. Maciejowi Gutowskiemu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski