Sesja plenarna CCBE z udziałem przedstawicieli NRA

Sesja plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) odbyła się 21 maja 2021 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji Zagranicznej NRA. W skład delegacji polskiej wchodziła przewodnicząca delegacji oraz Komisji Zagranicznej KIRP mec. Joanna Wisła-Płonka.

Poza czynnościami sprawozdawczymi, podczas spotkania CCBE przyjęła strategię na kolejne lata, która obejmuje m.in. opracowanie rekomendacji dotyczących korzystania przez prawników z usług w chmurze oraz dostosowanie regulacji dotyczącej tajemnicy zawodowej do ery cyfrowej, poprzez ustanowienie ograniczeń, regulacji zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do informacji objętych tajemnicą zawodową.

Podczas spotkania dyskutowane były propozycje zmian niektórych modelowych zasad etycznych – m.in. uchwalono modelowy zapis dotyczący relacji koleżeńskich w samorządzie, który stanowi: „Lawyers must behave in such a manner that other lawyers, in particular their opponents, and their bar authorities, can trust them at all times. They must act respectfully towards each other”.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie CCBE (przejdź do strony).


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry