Spotkanie autorskie z adw. Jackiem Taylorem 11 czerwca

Spotkanie autorskie w ramach promocji książki "Naprawdę trzeba było coś zrobić. Z Jackiem Taylorem rozmawia Anna Machcewicz" odbędzie się 11 czerwca w Warszawie.

W spotkaniu, które poprowadzi Aleksander Hall, wezmą udział: Anna Machcewicz i adw. Jacek Taylor. Początek w poniedziałek, 11 czerwca br. o godzinie 18.00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Czerniakowskiej 178a w Warszawie.

Wywiad-rzeka ukazał się w ramach serii "Biblioteki Palestry", która została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

Mecenas Taylor opowiada o dzieciństwie, czasach studenckich oraz o swojej pracy adwokata w trudnych czasach komunizmu, a potem przemian ustrojowych państwa. Książka jest ilustrowana zdjęciami archiwalnymi ze zbiorów prywatnych adw. Jacka Taylora, ale także m.in. archiwum IPN, zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. 

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ARCHE i wpisuje się w obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Jacek Taylor – ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę adwokacką rozpoczął w roku 1968. W latach 70. związał się z opozycją demokratyczną. Występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii Demokratycznej.

Anna Machcewicz – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i dziennikarka. Opublikowała m.in. biografię Kazimierza Moczarskiego oraz pracę „Bunt. Strajki w Trójmieście w 1980 r.”, za którą otrzymała w roku 2016 Nagrodę im. Jana Długosza.

Aleksander Hall -w czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, redaktor ukazującego się poza zasięgiem cenzury „Bratniaka” oraz „Polityki Polskiej”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji. Autor kilkunastu prac historycznych, w tym m.in.: Charles de Gaulle (2002), Francja i wielcy Francuzi (2007), Osobista historia III Rzeczypospolitej (2011). W 2010 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski