Spotkanie Komisji IT przy CCBE 22 września br.

Kolejne spotkanie Komisji IT przy CCBE odbyło się 22 września 2021 r. Szeroko omawiany był temat zastosowania Sztucznej Inteligencji w wymiarze sprawiedliwości oraz cyfryzacji pracy prawników.

 

Publikujemy sprawozdanie adw. Bartłomieja Trętowskiego:

Podczas spotkania została przedstawiona obszerna informacja na temat projektu stanowiska CCBE w sprawie projektowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Stanowisko przygotowywane jest przez komisje zajmujące się różnymi obszarami działalności CCBE (m.in. IT, ds. Inwigilacji, Prawa karnego, Prawa prywatnego). Przedstawione zostały opracowania na ten temat przygotowane przez Federalne Stowarzyszenie Prawników z Niemiec (niem. Bundesrechtsanwaltskammer) oraz Niemieckiej Izby Adwokackiej (niem. Deutscher Anwalt Verein). Przedstawiono też sprawozdanie organizacji FairTrials na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Zwrócono szczególną uwagę na kontekst etyczny korzystania z rozwiązań określanych szerokim terminem Sztucznej Inteligencji. W projekcie stanowiska CCBE wprost wskazano, że wszelkie działania z wykorzystaniem SI muszą szanować godność człowieka, zasady wolności, równości, demokracji, praworządności i praw podstawowych Unii, w tym prawa do niedyskryminacji, ochrony danych i prywatności, a także praw dzieci.

Zaprezentowano także stan zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących systemu e-CODEX. Po przyjęciu przez Radę ogólnego podejścia, Parlament Europejski rozpoczął pracę nad własnym stanowiskiem, zajmują się tym właściwe komisje.

Przedstawiono najnowszy projekt Komisji Europejskiej dotyczący stworzenia jednolitego, zaufanego i bezpiecznego europejskiego systemu tożsamości elektronicznej (eID). Projekt wygląda bardzo ambitnie, zarówno pod względem wymogów związanych z prywatnością, bezpieczeństwem i użytecznością, jak i harmonogramu. Zauważono, że czyniąc tę inicjatywę priorytetową dla społeczeństwa, Europa ryzykuje, że pominie dojrzały rynek tożsamości cyfrowej i jego wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej. Proponuje się, aby certyfikowani dostawcy portfeli cyfrowych odgrywali kluczową rolę w zwiększaniu użyteczności i masowego przyjęcia zaufanych tożsamości cyfrowych w całej Europie.

Dyskutowano także nad strategią działań CCBE w zakresie korzystania przez prawników z usług w tzw. chmurze. Przedstawiono dokument strategiczny CCBE na ten temat, który obejmuje w szczególności główną inicjatywę CCBE dotyczącą korzystania przez prawników z usług w chmurze oraz zalecenia w zakresie sposobu ochrony tajemnicy zawodowej. Inicjatywa ta, mająca formę planu działania, ma pozwolić ocenić potrzebne zasoby finansowe i wiedzę techniczną do działań w tym obszarze. Istotnym elementem jest poszukiwanie środków ochrony tego rodzaju systemów.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry