Spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odbyło się 19 października w siedzibie Stowarzyszenia Notariuszy RP w Warszawie. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczył w nim adw. Sławomir Ciemny. 

Spotkanie było prowadzone przez przewodniczącego Porozumienia, sędziego Macieja Strączyńskiego (prezesa Stowarzyszenia IUSTITIA) oraz dr. Pawła Skuczyńskiego, sekretarza. W pierwszej części omówiono kwestie formalno techniczne, ustalono kalendarz spotkań. Przyjęto, że co do zasady, spotkania Porozumienia będą odbywać się w każdą pierwszą środę miesiąca. Omówiono kwestię strony internetowej Porozumienia i zaakceptowano jej nazwę: www.prawnicyrazem.pl. Rozmawiano także o podmiotach, mających współpracować z Porozumieniem.
Zasygnalizowano konieczność zawiadomienia stosownych instytucji i organów o powołaniu Porozumienia, jego celach i zamierzeniach. Poruszono także temat przyszłych zadań Porozumienia, szczególnie kwestie związane z tzw. dobrą legislacją.
Następny termin posiedzenia Porozumienia wyznaczono na 2 grudnia 2015 r.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Już podczas pierwszego spotkania przyjęto cztery wspólne stanowiska (czytaj relację z zawarcia Porozumienia)

Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński.


Adw. Sławomir Ciemny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/