Spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej


Pierwsze spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej odbyło się 13 grudnia w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podczas spotkania ustalono harmonogram i priorytety prac.

Prof. Wojciech Popiołek, przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, zapowiedział, że pierwsze efekty pracy Komisji poznamy z początkiem przyszłego roku. Będą to propozycje legislacyjne dotyczące sędziów handlowych. - W kolejnych miesiącach przedmiotem prac Komisji natomiast będą założenia dotyczące mediacji, rozwiązania dotyczące kompetencji sądów, a także propozycje na temat obniżenia kosztów sądowych oraz projekty związane z procedurą, biegłymi sądowymi i doręczaniem pism sądowych. – mówił o najbliższych planach Komisji prof. Popiołek.

Przed spotkaniem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej odbył się briefing prasowy. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: r.p. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, adw. Jacek Trela, prezes NRA, sędzia Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz prof. Wojciech Popiołek, przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Prof. Wojciech Popiołek mówił o swojej roli jako przewodniczącego, którą jest organizowanie i koordynowanie prac Komisji, która gromadzi cztery środowiska prawnicze: adwokatów, radców prawnych, sędziów i nauczycieli akademickich – w sumie w skład Komisji obecnie wchodzi 15 osób. Ich zadaniem będzie opracowywanie projektów legislacyjnych.  Zgodnie z postanowieniami Kongresu Prawników Polskich, który odbył się 20 maja 2017 roku w Katowicach i gdzie powstała idea powołania Komisji, ma się ona zajmować m.in. wysokością opłat sądowych, udziałem obywateli w wymiarze sprawiedliwości, czyli powoływaniem ławników i wyspecjalizowanych sędziów, a także mediacją.

R.pr. Maciej Bobrowicz powiedział, że Społeczna Komisja Kodyfikacyjna została powołana do życia 2 listopada br. Komisja przyjęła możliwość powoływania zespołów problemowych, do których będą zapraszani również eksperci nie będący członkami samorządów zawodowych. Dodał, że Komisja nie będzie opiniowała istniejących aktów prawnych, ale będzie tworzyła projekty nowych, ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Adw. Jacek Trela zwrócił uwagę, że celem Komisji nie jest opiniowanie istniejących projektów legislacyjnych. Zajmują się tym poszczególne środowiska prawnicze. Adwokatura, czy radcy prawni przedstawiają swoje opinie na bieżąco, prezentując je publicznie, także na forum Parlamentu. Tak jest w przypadku ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądowniczej, a także w przypadku projektowanych zmian w ordynacji wyborczej. Są one mocno powiązane z prawami obywatelskimi, prawem wyborczym, czy prawami człowieka.

Sędzia Krystian Markiewicz mówił, że obecnie jesteśmy świadkami psucia prawa, rozbijania struktur ustrojowych. Dlatego niezależne środowiska powinny podjąć pracę nad propozycjami ustaw, nawet jeśli dziś nie mają one szans na trafienie pod obrady Sejmu. Jednak Społeczna Komisja Kodyfikacyjna nie jest powołana na krótki czas, cierpliwie można poczekać na chwilę, kiedy będzie można wyjąć z szuflady projekty z propozycjami naprawy tego, co zostało zepsute.

Zachęcamy do odwiedzania strony  www.komisjakodyfikacyjna.pl gdzie można zapoznać się ze składem Komisji, gdzie publikowane będą efekty prac oraz aktualne informacje związane z jej działalnością.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski