Sprawozdanie TSUE za rok 2019 w języku polskim


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił sprawozdanie za rok 2019. Publikujemy jego wersję w języku polskim.

Rok 2019 upłynął w Trybunale Sprawiedliwości pod hasłem rocznic i doniosłych zmian: dziesiątej rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego, który nadał Karcie praw podstawowych Unii rangę prawa pierwotnego, piętnastej rocznicy "wielkiego rozszerzenia" Uniii Europejskiej, trzydziestej rocznicy powstania Sądu, a przede wszystkim - ukończenia reformy struktury sądwoniczej Unii, wskutek której w Sądzie zasiada obecnie po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskeigo - napisał we wstępie do sprawozdania Koen Lenaerst, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zwrócił on też uwagę na dane statystyczne - w 2019 r. liczba spraw zakończonych to 1739, Trybunał rozstrzygnął 865 spraw (w 2018 r. - 760). Ogólna liczba nowych spraw to 1905, a wśród nich rekordowa liczba spraw prejudycjalnych - 641, co zdaniem Koena Lenaersta świadczy o rosnącym zaufaniu sądów krajowych do systemu sądowego Unii. 1 maja 2019 r. wprowadzono mechanizm wstępnego przyjęcia do rozpoznania określonych rodzajów odwołań.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji europejskich. Jako organ sądowy Unii ma on za zadanie zapewniać poszanowanie prawa europejskiego poprzez czuwanie nad jednolitą interpretacją i jednolitym stosowaniem traktatów. Za pomocą swojego orzecznictwa Trybunał przyczynia się do ochrony wartości Unii i współdziała na rzecz integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z dwóch sądów: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej.

 

(czytaj roczne sprawozdanie TSUE)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry