Sprawozdanie z Nadzwyczajnej Sesji Plenarnej CCBE


Nadzwyczajna Sesja Plenarna CCBE oraz posiedzenie Komitetu Sterującego odbyły się 4-6 lutego w Wiedniu. Polską delegację reprezentowała adw. Dominika Stępińska-Duch. 

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Plenarnej CCBE zatwierdzono wybór nowego prezydenta CCBE – Michela Benichou z Francji. Tym samym zakończyła się prezydencja mec. Marii Ślązak, której zebrani podziękowali za pracę w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ponadto wybrano nowych wiceprezesów. Zostali nimi Rughven Gemmell z Wielkiej Brytanii, Antonin Mokry z Czech oraz Jose de Freitas z Portugalii.

CCBE uzyskało zgodę na wystąpienie w charakterze obserwatora w postępowaniu dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Pełnomocnikiem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy była adw. Dominika Stępińska-Duch, której podczas sesji CCBE głosu udzielił nowy prezydent Michel Benichou. Wystąpienie adw. Stępińskiej-Duch było uzupełnieniem do raportu, sporządzonego dla Rady. Pani Mecenas podsumowała sytuację Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, mówiła także o innych inicjtywach ustawodawczych: nowelizacji ustawy o Policji, ustawy o Prokuraturze, o planowanych zmianach w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz o ustawie medialnej. W trakcie wystąpienia adw. Stępińskiej-Duch, na sali gościł prezyden UIA, a samo wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem. 

Podczas sesji przyznano nagrodę w dziedzinie praw człowieka. Otrzymali ją azerski adwokat -  Intigam Aliyev, obrońca ponad dwustu opozycyjnych działaczy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który za swoją działalność został skazany na siedem lat więzienia oraz chińska kancelaria prawna Fengrui – pracujący w niej prawnicy zostali aresztowani przez chińskie władze.

Ponadto CCBE przyjęła budżet na rok 2016.

Tego dnia odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE, które m.in. powołało komisję ds. przyszłości rynku usług prawnych, której przewodniczyć będzie Thierry Wickers z Francji.

Podczas spotkania dyskutowano na temat potrzeby wymiany informacji o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych względem prawników. Decyzja o wytycznych zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Komitetu. Omówiono też stanowisko w toczących się negocjacjach dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa z USA w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Propozycja przewiduje, aby na zasadach wzajemności amerykańscy prawnicy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w UE w takim samym zakresie jaki dotyczy europejskich prawników w danym stanie USA. Propozycja zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej jako wspólne stanowisko europejskich prawników. Ponadto rozmawiano również o przepisach umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych, podręczniku IBA dotyczącym ochrony praw człowieka w działalności prawników biznesowych, a także o projekcie rekomendacji CCBE w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej w kontekście uprawnień służb specjalnych. W porządku obrad znalazła się także kwestia legitymacji CCBE, szkoleń prawniczych z zakresu prawa europejskiego oraz spraw przed ETS.

Dzień wcześniej miało miejsce między innymi posiedzenie Training Comittee, w którym uczestniczyła adw. Anna Masiota. Omówiono poziom szkolenia prawników UE w zakresie prawa europejskiego lub prawa innego państwa członkowskiego. Przedstawiono dokument „Advice for Training Providers” zawierający wytyczne odnośnie szkoleń – ich przygotowania, tematów i metodologii. Zaprezentowano program Rady Europy Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Podczas spotkania poruszono także temat porozumienia wzajemnego uznawania szkoleń odbytych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.     

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry