Sprawozdanie z posiedzenia Rady IBA w Barcelonie

Publikujemy sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association (IBA Council Meeting), które odbyło się w Barcelonie 28 maja 2016 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Tomasz Wardyński.

Prezes IBA, pan David W. Rivkin, zrelacjonował inicjatywy, w których wrziął udział od ostatniego spotkania IBA w Wiedniu. Podczas posiedzenia nominowano również kandydatów na przedstawicieli Rady IBA przed wyborami, które odbędą się W bieżącym roku (zgodnie ze zmienionymi zasadami pzeprowadzania nominacji i wyborów w IBA). Jako kandydatów na najważniejsze funkcje wskazano:

Prezes IBA: Martin Solc
Wiceprezes: Horacio Bernardes-Neto, Peter Maynard
Sekretarz Generalny: Sylvia Khatcherian, James Klotz, Michael Greene

Podczas posiedzenia pzyjęto także w poczet lBA nowych członków: Guyana Bar Association, American Lawyer's Association, Law lnstitute of Victoria (Australia) oraz Law Society of South Australia.

(czytaj całe sprawozdanie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry