Sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association

Publikujemy sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady lnternational Bar Association, które odbyło się 27 maja 2021 roku. Wobec okoliczności związanych z pandemią COVlD-19 posiedzenie ponownie odbyło się w formie zdalnej.

Podczas posiedzenia Rady tytuły honorowych członków lBA otrzymali panowie: Martin Šolc (były prezes lBA oraz członek Stowazyszenia od 31 lat, nieustannie skupiający się na potrzebie aktywnej ochrony i promowania praworządności), Tim Powers (były prezes Fundacji lBA oraz członek Stowarzyszenia od 37 lat), jak również Michael Greene (członek lBA od 34 lat, zdecydowany zwolennik różnorodności i włączenia społecznego, koncentrujący się nie tylko na aspektach związanych z płcią, ale również z rasą, wiekiem i pochodzeniem geograficznym).

(czytaj sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry