Sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association

Publikujemy sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady lnternational BarAssociation, które odbyło się 4 marca 2021 roku. Wobec nadzwyczajnych okoliczności, w jakich znalazło się Stowarzyszenie w związku z pandemią COVlD-19, posiedzenĺe odbyło się w formie zdalnej.

Posiedzeniu przewodniczył nowo wybrany Prezydent lBA pan Sternford Moyo (Zimbabwe). Na stanowisku tym zastąpił on pana Horacio Bernardes Neto (Brazylia), a jego kadencja potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

(czytaj sprawozdanie adw. Wardyńskiego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry