Sprawozdanie z posiedzenia Rady lnternational Bar Association

Publikujemy sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego z posiedzenia Rady lnternational BarAssociation, które odbyło się 4 marca 2021 roku. Wobec nadzwyczajnych okoliczności, w jakich znalazło się Stowarzyszenie w związku z pandemią COVlD-19, posiedzenĺe odbyło się w formie zdalnej.

Posiedzeniu przewodniczył nowo wybrany Prezydent lBA pan Sternford Moyo (Zimbabwe). Na stanowisku tym zastąpił on pana Horacio Bernardes Neto (Brazylia), a jego kadencja potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

(czytaj sprawozdanie adw. Wardyńskiego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski