Środowisko sędziowskie wspiera sędziego Tuleyę

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do polskich sędziów, aby 9 czerwca o godzinie 9.00 na pół godziny przerwali prowadzone czynności procesowe. Ma to być wyraz solidarności z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie – Igorem Tuleyą. Tego dnia o tej godzinie Izba Dyscyplinarna w budynku Sądu Najwyższego rozpocznie się postępowanie dotyczące rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o zezwolenie na pociągnięcie sędziego Tulei do odpowiedzialności karnej.

- Postępowanie Prokuratury zmierzające do przedstawienia zarzutu karnego za działalność orzeczniczą traktujemy jako niedopuszczalną ingerencję w niezawisłość sędziowską i przejaw represji wobec sędziego, który publicznie sprzeciwia się łamaniu praworządności. – pisze zarząd Iustitii.

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, apeluje do adwokatów, aby podeszli do tego protestu ze zrozumieniem i poinformowali o nim swoich klientów. 

SSP Iustitia zachęca też, aby sędziowie, którzy 9 czerwca nie orzekają,  przyjechali do Warszawy na Plac Krasińskich przed Sąd Najwyższy, aby również w ten sposób wesprzeć sędziego Tuleyę.

Z kolei dzień wcześniej, 8 czerwca o godz. 18.00, w 150 miastach w Polsce odbędą się przed sądami zgromadzenia solidarności z sędzią Igorem Tuleyą.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry