Stan praworządności w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniach 7-8 listopada 2021 r odbyło się spotkanie prezydentów samorządów adwokackich z Europy  Środkowo-Wschodniej.

Tematem przewodnim wydarzenia był stan praworządności w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Słowacji, w Chorwacji oraz w Polsce.

Prezes Słowackiej Rady Adwokackiej Tomas Borec przedstawił planowane przez rząd słowacki zmiany w organizacji struktury samorządu adwokackiego, a także negatywną opinię Komisji Weneckiej w tym zakresie, podkreślając zagrożenia dla praw obywateli związane z ograniczeniem niezależności samorządów prawniczych.

Prezes Chorwackiej Rady Adwokackiej Josip Surjak przedstawił zarys planowanych zmian prawnych dotyczący rozszerzenia możliwości świadczenia usług prawnych przez prawników zagranicznych w Chorwacji, a także zmiany w procedurze cywilnej. 

Adw. Wojciech Bagiński, przewodniczących Komisji Zagranicznej NRA, wraz z mec. Magdaleną Witkowską, przedstawicielką KIRP, przedstawili wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (K 3/21). Omówiono również implikacje ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących Polski.

Zgromadzeni wyrazili stanowisko, że zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej wprowadzane przez  władze wykonawcze poszczególnych państw stanowią zagrożenie dla trójpodziału władz, niezależności władzy sądowniczej i w ostateczności praw i wolności obywateli i jako takie powinny być monitorowane. Podkreślano, że mechanizmy i procesy wprowadzania tych zmian są podobne we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej.        

Podczas konferencji dyskutowano również nad wpływem pandemii na dostęp do sądów oraz postępującą digitalizacją wymiaru sprawiedliwości.  

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na pierwszą połowę 2022 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry