Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych do projektu ustawy o KRS

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zajęło stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o KRS. W piśmie, podpisanym przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA i przewodniczącego Porozumienia oraz adw. Przemysława Rosatiego, członka NRA i sekretarza Porozumienia, zwraca się uwagę na zapewnienie transparentnych procedur wyboru członków KRS i ich działań, a także stworzenie obywatelom mechanizmów kontrolnych tych procedur.

Porozumienie z uznaniem przyjęło propozycję transmisji obrad Rady za pośrednictwem internetu oraz przepisy regulujące samą procedurę wyłaniania kandydatów do Rady.

Z kolei propozycje polegające na odebraniu sędziom uprawnienia do wyboru swoich przedstawicieli w KRS i przekazaniu ich władzy ustawodawczej w opinii Porozumienia niosą ryzyko zwiększenia ingerencji politycznej w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, co może nieść negatywne skutki dla niezależności sądownictwa w Polsce. Rozwiązania zaproponowane w projekcie nie prowadzą też do zwiększenia reprezentatywności Rady. Zasadnicze wątpliwości co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej budzi rozwiązanie pozwalające na przerwanie konstytucyjnej kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Porozumienie wskazuje na potrzebę uwzględnienia w ustawie o KRS:

- powołania organu doradczego przy Krajowej Radzie Sądownictwa – Rady Społecznej, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, wskazanych przez Prezydenta, osoby wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych oraz wydziały prawa uczelni publicznych

- wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w demokratycznych i bezpośrednich wyborach

- możliwości zgłaszania kandydatów sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli, przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych, rady wydziałów prawa uczelni publicznych

- publicznego, transmitowanego w internecie, wysłuchania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa

- publicznego, transmitowanego w internecie, posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

- wyłączenia możliwości kandydowania na członka Rady sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (także do 2 lat od zakończenia delegacji)

- stopniowego zastępowania członków Rady przez nowych członków, wybranych na nowych zasadach oraz krótki okres vacatio legis, aby możliwe było dokonanie wyborów na nowych zasadach z zakończeniem kadencji większości obecnych członków rady.

czytaj Stanowisko z 22 listopada 2017 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry