"Stawki mniejsze niż życie" - publikacja pokonferencyjna


„Stawki mniejsze niż życie” - pod tym tytułem w dniu 5 grudnia 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja, której celem było zwrócenie uwagi na problemy związane z funkcjonowaniem systemu pomocy prawnej z urzędu w Polsce. Właśnie ukazała się pokonferencyjna publikacja.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie samorządu adwokackiego i radców prawnych, sędziowie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, studenci, a także pracownicy naukowi.

W trakcie konferencji poruszano kilka kluczowych kwestii:

-Czy ciężary ekonomiczne związane ze świadczeniem pomocy prawnej osobom niezamożnym należy rozłożyć równomiernie pomiędzy wszystkich obywateli, czy może powinny one spoczywać na jednostkach w ramach „misji zawodowej”, swoistego czynu społecznego?

-Jeżeli przyjmuje się zasadniczo, że państwo ma obowiązek zagwarantować osobom gorzej sytuowanym pomoc profesjonalnego prawnika, czy oznacza to również nakaz wygospodarowania tu odpowiednich środków?

-Czy w sytuacji, gdy Skarb Państwa odmawia zapewnienia podobnych zasobów, dochodzi do naruszenia praw podstawowych osób potrzebujących oraz prawników przymusowo tę pomoc świadczących?

-Jak system pomocy prawnej z urzędu działa w innych państwach członkowskich UE?

Pokonferencyjna publikacja - wydana w wersji elektronicznej - zawiera program konferencji, autoryzowane wystąpienia przedstawione w jej trakcie, a także rozbudowane głosy z dyskusji. Zamieszczone zostały również artykuły uczestników, które złożono po dniu 5 grudnia 2015 r.

Autorzy wywodzą się z wielu środowisk prawniczych i znajdują się na bardzo różnych etapach życia zawodowego. W rezultacie poruszane zagadnienia rozpatrywane są z wielu punktów widzenia. Poszczególne wypowiedzi zostały ułożone w kolejności alfabetycznej wedle nazwisk twórców.

Projekt Stawki mniejsze niż życie powstał w ramach zespołu, którego pracę koordynował adw. dr Łukasz Supera. W skład zespołu weszli członkowie Koła Młodych Adwokatów: adw. Anna Atanasow, adw. Agnieszka Błażowska, adw. Michał Małdziński oraz adw. Piotr Przygoda.

(Stawki mniejsze niż życie - publikacja pokonferencyjna)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/