Światowe Forum Centrów Mediacyjnych w Zurychu w marcu 2019


26. Światowe Forum Centrów Mediacyjnych (UIA World Forum of Mediation Centres) odbędzie się 8-9 marca 2019 r. w Zurychu.

Wydarzenie jest organizowane przez Union Internationale des Avocats przy wsparciu Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI).

Światowe Forum Centrów Mediacyjnych powstało w 2001 roku. Skupia najlepszych mediatorów komercyjnych i Centra ADR z całego świata, a także menedżerów, pracowników akademickich, nauczycieli, trenerów, młodych praktyków i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o mediacji.

Forum odbywa się co 9 miesięcy w różnych krajach świata. Sprzyja wymianie poglądów na temat rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów (ADR),a także wzmacnianiu wiedzy i najlepszych praktyk.

(zobacz broszurę)

Więcej na stronie UIA : www.uianet.org


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry