Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna - nowa książka


Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa, cenna publikacja - "Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna" autorstwa dr. Wojciecha Marchwickiego. To pogłębione, wszechstronne opracowanie monograficzne. 

Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi rozwiązaniami oraz ich znaczenia dla interpretacji szczegółowych regulacji.

Autor analizuje kwestie relacji norm konstytucyjnych oraz ustawowych dotyczących tajemnicy, w tym kwestia dopuszczalności ograniczania tego prawa, relacji pomiędzy przepisami odzwierciedlającymi zasadę ochrony oraz wyjątkami od niej (lex generalis – lex specialis). Rozważa też znaczenie prawne norm stanowionych przez adwokacki samorząd zawodowy dla kształtowania zakresu ochrony tajemnicy.

We wstępie do książki czytamy: Na temat tajemnicy adwokackiej wypowiadano się wielokrotnie. Przypisywano jej szczególną rolę gwarancyjną w państwie prawa i w kształtowaniu etosu zawodu adwokata. Nazywano ją „filarem adwokatury”1, „prawem mającym w sobie coś z absolutu” czy „jądrem, stanowiącym o istocie zawodu”. Podkreślano konieczność bezwzględnej ochrony tajemnicy dla zagwarantowania swobód obywatelskich i istnienia państwa prawa. Wśród tych licznych głosów było jednak stosunkowo niewiele całościowych analiz o charakterze naukowym. W wielu przypadkach autorzy ograniczali się do rozpatrywania wyłącznie jednego aspektu tajemnicy zawodowej, co nie pozostawało bez wpływu na wszechstronność rozumienia tej problematyki. Dość często także wypowiedzi dotyczące etyki adwokackiej oraz zakresu tajemnicy zawodowej formułowane były w kontekście bieżących debat (wiele miało przy tym charakter publicystyczny). Nie umniejsza to rzecz jasna wartości myśli w nich wyrażonych, rzutuje jednak na dogłębność analiz. Zastanawia, że do tej pory – mimo prawie stuletniej historii adwokatury polskiej – nie powstało w polskiej literaturze ani jedno monograficzne opracowanie, które opisywałoby „filar” zawodu adwokata w sposób wszechstronny, uwzględniający wpływ zasady wyrażonej dziś w art. 6 PrAdw na inne gałęzie prawa. Opracowań o takim charakterze doczekały się zaś zarówno tajemnica lekarska, jak i dziennikarska. 

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck w serii "Monografie prawnicze"

Publikacja do nabycia za pośrednictwem strony internetowej Księgarni Beck

(Zobacz spis treści "Tajemnicy adwokackiej"

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry