Trwa 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć

Od 25 listopada, ustanowionego Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, rozpoczęła się Międzynarodowa Kampania 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Kampania kończy się 10 grudnia każdego kalendarzowego roku.

Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiec uznała oficjalnie Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1999 r. Między 25 listopada a 10 grudnia realizowanych będzie, jak co roku, wiele inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie one poświęcone są wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji zaangażowanych w tę kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet przede wszystkim przez rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Opis założeń kampanii:

1. Diagnoza problemu: Najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie. 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Państwo, niestety, nadal nie w pełni odpowiada na potrzeby kobiet i nie realizuje standardów międzynarodowych. Brak edukacji antydyskryminacyjnej oraz innych działań podnoszących świadomość powoduje, że przemoc wobec kobiet obarczona jest wieloma stereotypami, w efekcie kobiety nie otrzymują wsparcia najbliższego otoczenia, ich zeznania są podważane, a sprawca jest usprawiedliwiany.

2. Idea kampanii na 2018: Przerywamy przemoc wobec kobiet pomagając świadkom rozwiązać ich dylemat dot. reakcji // Insight: Świadek przemocy nie zdaje sobie sprawy, że brak reakcji na przemoc ma konsekwencje nie tylko dla ofiary, ale też dla niego.

3. Cel kampanii 2018: Celem tegorocznej kampanii jest zmiana postawy świadków z biernej na czynną. Chcemy przemówić do świadka z pozycji wspierającej – wiemy, że decyzja o reakcji na przemoc jest trudna i stoi za nią strach i bezradność, a nie zawsze – zła wola świadka. Pokazujemy ludziom, jak niewiele wystarczy, żeby uwolnić się z pętli dylematu świadka oraz przerwać przemoc.

4. Grupa docelowa: Świadek przemocy domowej – rodzina, przyjaciele, sąsiad, sąsiadka, koleżanka i kolega z pracy, przechodzień. Stykając się z przemocą domową nie wie, jak zareagować. Z jednej strony, czuje, że powinien pomóc – stanąć w obronie osoby słabszej. Z drugiej, boi się, że sam padnie ofiarą agresji napastnika. Wtedy łatwo sobie wytłumaczyć, że „lepiej się nie wtrącać” oraz „to prywatne sprawy”. Oto dylemat świadka, który mimowolnie uzupełnia przemocowy trójkąt nie zdając sobie sprawy, że jest jego kluczowym aktorem.

5. Otoczenie konkurencyjne: brak zintegrowanych komunikacyjnie działań.

6. Organizator: Sylwia Spurek, zastępczyni RPO oraz partnerzy(ki) społeczne, niezależni ekspertki(ci) oraz agencje i artyści(stki). Wszystkie działania prowadzone są pro bono.

7. Czas realizacji kampanii: 16 dni od 25 listopada do 10 grudnia

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza w ramach kampanii na wykład dr Sylwii Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pt, „Przemoc wobec kobiet w Polsce – wspólna odpowiedzialność.” Wykład odbędzie się 30 listopada br. o godzinie 15.00 w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49.

Wstęp wolny.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski