TSUE: sądy państw unijnych musza indywidualnie rozpatrywać wnioski o ekstradycję do Polski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał orzeczenie w sprawie praworządności w Polsce.

Według TSUE sąd państwa Unii Europejskiej, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi rozpatrzeć, czy osoba mająca być wydalona do Polski w ramach ekstradycji może liczyć na sprawiedliwy wyrok.

W przypadku, gdy osoba wskazana w Europejskim Nakazie Aresztowania sprzeciwia się swemu przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i w tym kontekście powołuje się na istnienie systemowych lub ogólnych nieprawidłowości, które według niej mogą mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo podstawowe tej osoby do rzetelnego procesu sądowego, wykonujący nakaz organ sadowy musi dokonać oceny istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa.

Trybunał stwierdził też, że odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania stanowi wyjątek od zasady wzajemnego uznawania, która legła u podstaw mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania, który to wyjątek należy interpretować ściśle.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest odpowiedzią na wniosek irlandzkiego sądu, który złożył pytanie, czy reforma sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu.

Chodzi o sprawę Polaka, który jest poszukiwany przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków, a w maju 2017 roku został aresztowany w Irlandii na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Polak broni się przed ekstradycją. Irlandzka sędzia Aileen Donnelly, która rozpatruje jego sprawę, zainicjowała pytanie do TSUE, czy reforma sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu.

Pytanie to zostało złożone do unijnego Trybunału 27 marca br. 1 czerwca odbyło się wysłuchanie w TSUE.

Czytaj komunikat TSUE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry