Tydzień Mediacji 15-21 października 2018


Tydzień Mediacji, jak co roku przypadający w trzecim tygodniu paźdzernika, rozpoczął się 15 dnia tego miesiąca. Z tej okazji Centrum Mediacyjne przy NRA wraz z jego mediatorami organizuje, bądź współorganizuje wiele wydarzeń mediacyjnych.

Rokrocznie w ramach Tygodnia Mediacji Centrum organizuje szkolenie mediacyjne, którego celem jest pogłębianie wiedzy adwokatów o mediacji oraz nadanie uprawnień nowym mediatorom. Prowadzą je zawsze goście z Wielkiej Brytanii, wieloletni mediator i wykładowca, trener Alex Bevan oraz sędzia Witold Pawlak, który szkolił z mediacji polskich sędziów na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Z polskiej strony trenerami są mediator adw. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski oraz Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska. Mediatorzy Centrum Mediacyjnego biorą natomiast udział w różnych konferencjach, symulacjach czy dyżurach mediatorów.

- 17 października 2018r. o godz.10.00 odbędzie się w Sądzie Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie symulacja rozprawy i postępowania mediacyjnego z udziałem młodzieży szkolnej prowadzonego przez mediatorów z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i koordynatora ds. mediacji SSR Łukasza Bilińskiego;

- w dniach 15-19 października 2018 r. w Sądzie Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie odbywać się będą dyżury mediacyjne prowadzone przez mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA: adw. Katarzynę Jessę, adw. Małgorzatę Szwedowską, adw. Joannę Szleszyńską-Łogosz oraz adw. Dagmarę Miler;

-  17 października 2018r. w godz. 11.00-14.00 odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Debata Ekspercka: „Masz prawo do mediacji”, w której prelegentką będzie mediator CM przy NRA adw. Monika Spieler.

Więcej informacji o wydarzeniach mediacyjnych oraz jak skorzystać z pomocy mediatora można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Mediacyjnego (0-22 505-25-20) lub na dyżurach mediatorów w całej Polsce w sądach rejonowych i okręgowych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry