Tydzień Mediacji 17-22 października

Tydzień Mediacji w tym roku odbędzie się w dniach 17-22 października, zaś Międzynarodowy Dzień Mediacji - 20 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji, realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich zwraca się z prośbą o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów, mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich prosi o przedstawienie planowanych działań w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do piątku 7 października br. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: mediacja@ms.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy (strona ministerstwa sprawiedliwości)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry