Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 19-25 lutego


Kolejna edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem - zainicjowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - odbędzie się od 19 do 25 lutego. 22 lutego obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw. 

Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc - bezpłatne porady prawne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych. 

Osoby pokrzywdzone mogą też uzyskać pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji świadczących tę pomoc znajduje się pod adresem www.FunduszSprawiedlisci.org.pl

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Po informacje dla adwokatów zainteresowanych udziałem w Tygodniu, należy zgłaszać się do właściwych okręgowych rad adwokackich. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry