Uchwała sędziów Sądu Rejonowego w Kluczborku

Publikujemy uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kluczborku z 16 stycznia 2020 r., w której sygnatariusze sprzeciwiają się rozwiązaniom proponowanym w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Sędziowie solidaryzuja się też ze wszystkimi sędziami i przedstawicielami środowisk prawniczych, których dotknęły represje za ich działania zmierzajace do ochrony praworządności i niezależnosci sądów.

Dziękują obywatelom, którzy występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


(czytaj treść uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski