Uchwała Zebrania Sędziów SO w Słupsku ws zmian w SN

Prof. Małgorzata Gersdorf jest Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku - czytamy w uchwale przyjętej przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku 10 lipca. 

W uchwale sędziowie z jednej strony wyrażają sprzeciw wobec zmian wprowadzonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, a z drugiej uznanie dla pracy sędziów Sądu Najwyższego. 

Sędziowie apelują do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania szkalowania sędziów i sądów, a także o niezwłoczne podjęcie działań w celu przywrócenia równowagi między władzami ustawodawczą i wykonawczą a władzą sądowniczą poprzez wyeliminowanie regulacji prawnych budzących istotne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP. 

Sędziowie stwierdzają, że wprowadzone reformy wymiaru sprawiedliwości są dalekie od rzeczywistych potrzeb; wywołują chaos, rzutują na przewlekłość postępowań oraz powodują obniżenie jakości orzecznictwa, co stanowi istotne zagrożenie dla każdego obywatela w realizacji jego prawa do sądu. 

(czytaj uchwałę Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry