Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie 14 czerwca br. podjęło uchwałę, w której zajmuje stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w sądownictwie.

Zgromadzenie odniosło się do kadencji nowo wybranych członków Kolegium przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie jak i przez zebrania sędziów Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ponadto Zgromadzenie sprzeciwia się wypowiedziom członków KRS, które padły na posiedzeniu KRS 11 maja 2018 r., a które wskazywały na konieczność karania sędziów za ich publiczne wypowiedzi, w tym także zawarte w uzasadnieniach orzeczeń.

Zgromadzenie wyraziło również sprzeciw wobec stwierdzeń, jakie znalazły się w zamieszczonych na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej dotyczących informacji o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. oraz informacji o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zeznania nieprawdy oraz zatajenia prawdy przez osoby składające zeznania w charakterze świadków w toku śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry