Uchwały sędziów Apelacji Rzeszowskiej

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej przyjęło cztery uchwały 27 stycznia 2020 r.

Sędziowie odstępują od opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w : Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, w Sądzie Okręgowym w Krośnie, w Sądzie Okręgowym w Przemyślu i w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

Sędziowie apelowali także do Prezydenta o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W uchwałach wyrażono też poparcie dla sędziów, którzy angażują się w sprawy publiczne.

 

(czytaj uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry