Uchwały sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 stycznia 2020 r.

Publikujemy trzy uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 stycznia 2020 r.

Pierwsza zawiera opinię w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 grudnia 2019 r., przyjętą przez Zgromadzenie w związku ze skierowaniem tej ustawy do Senatu.

(czytaj uchwałę 1)

Druga uchwała wyraża solidarność zsędziami, przeciwko którym wszczęto postępowania dyscyplinarne za działalność orzeczniczą.

(czytaj uchwałę 2)

Trzecia uchwała wyraża podziękowania obywatelom, którzy w ramach lokalnych i krajowych działań obywatelskich tak licznie udzielają wsparcia idei wolnych sądów.

(czytaj uchwałę 3)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry