Uchwały Zebrania Sędziów SO w Poznaniu

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu 30 września br. podjęło uchwały dotyczące obecnej sytuacji dotyczącej środowiska sędziowskiego.

Sędziowie podjęli uchwały w sprawie:

- kampanii nienawiści przeciwko sędziom;

- niewykonywania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego przesądzającego konieczność udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS;

- projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;

- działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec Sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu;

- podania treści uchwał Zebrania do publicznej wiadomości.

czytaj uchwały

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry