Uchwały zebrania sędziów SO w Poznaniu

Podczas zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu 27 listopada, przyjęto pięć uchwał.

Pierwsza uchwała zawiera poparcie dla prezesa SN Stanisława Zabłockiego.

W drugiej sędziowie SO w Poznaniu sprzeciwiają się działaniom wymienionych w uchwale sędziów Krajowej rady Sądownictwa i krytykują sposób opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

W trzeciej uchwale sędziowie SO w Poznaniu krytycznie oceniają działania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty oraz Przemysława Radzika.

Czwarta uchwała zawiera poparcie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych.

Piąta uchwała podjęta została w przedmiocie ustroju organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa.

(Czytaj uchwały sędziów SO w Poznaniu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry