Uchwały Zgromadzeń Sędziów SO w Krośnie, Radomiu i Włocławku

Publikujemy uchwały Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Sądów Okręgowych w Krośnie, Radomiu i Włocławku. 

Zgromadzenia Sędziów sprzeciwiają się działaniom naruszających niezależność sądów i niezawisłość sędziów, równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. 

Uchwała nr 1/2018 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Włocławskiego

(czytaj uchwałę)

 

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie z 6 lipca 2018

(czytaj uchwałę)

 

Trzy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu 28 czerwca 2018 r.

(czytaj uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry