Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przyjęło we wrześniu 2019 r. uchwały dotyczące mianowania sędziów na wakujące stanowiska.

Zgromadzenie odracza opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu SO w Warszawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne.

Zgromadzenie żąda też dogłębnego zbadania działań grupy kierowanej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, mającejprowadzić akcje hejterskie wobec sędziów.

 

(czytaj obie uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry