Udział Adwokatury w konferencji niemieckiego stowarzyszenia DAV

Konferencja zorganizowana przez niemieckie stowarzyszenie DAV pt. „The Legal Profession - in Special Responsibility, 150 Years of DAV” odbyła się 9 i 10 czerwca 2021 r. Na konferencji obecni byli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, a także Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dziekan Mikołaj Pietrzak oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych przy NRA oraz ORA w Warszawie.

Podczas konferencji dyskutowane były między innymi kwestie związane z efektami Brexitu na prawo w Unii Europejskiej, a także problemy związane z dostępem do pomocy prawnej dla uchodźców na granicach Unii Europejskiej z uwzględnieniem w szczególności sytuacji Grecji.

Zachęcamy do śledzenia aktualności stowarzyszenia DAV na stronie: (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski