Udział Prokuratora Generalnego przed TK nadal obowiązkowy

Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, w której m.in. zachowano przepis o obligatoryjnym udziale Prokuratora Generalnego we wszystkich postępowaniach przed TK.

Pomysł, aby udział Prokuratora Generalnego był jedynie fakultatywny pojawił się na etapie prac podkomisji sejmowej. Spotkało się to z krytyką wielu środowisk, w tym Naczelnej Rady Adwokackiej (zobacz: Udział PG w rozprawach przed TK obligatoryjny). Obowiązkowym uczestnikiem w rozprawach będzie również przedstawiciel rządu.

Nowa ustawa przewiduje też czteroletnią kadencję prezesa Trybunału. Nie przeszła natomiast propozycja, jaka znalazła się w pierwotnym projekcie, dotycząca wyłaniania kandydatów na sędziów nie tylko przez grupę posłów, ale również przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury oraz samorządy prawnicze - w tym NRA i ośrodki akademickie. Sejm usunął też z projektu wpisaną do niego przez podkomisję możliwość wydawania przez TK wyroków interpretacyjnych i zakresowych. Chodzi o wyroki, w których TK za zgodny lub niezgodny z konstytucją uznaje dany przepis nie w całości, lecz tylko w pewnym zakresie, określanym przez TK. Wyrok interpretacyjny przesądza sprawę konstytucyjności określonego rozumienia danego przepisu.

W głosowaniu, które odbyło się 28 maja, za projektem głosowało 261 posłów, 144 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry