UIA Brief zbiera artykuły do lipcowego numeru

Redaktor naczelny UIA Brief zaprasza członków UIA do nadsyłania artykułów na temat działalności Union Internationale des Avocats. Kolejny numer UIA Brief ukaże się w lipcu, a materiały i uwagi można nadsyłać do 25 czerwca br.

Przesyłać można artykuły dotyczące praw człowieka i praworządności, praktyki prawniczej i zawodów prawniczych.

Redaktor naczelny UIA Brief zachęca szczególnie te osoby, które uczestniczą w organizowaniu webinariów i seminariów lub innych inicjatyw w ramach samorządów, aby przesłały swoje raporty, by podzielić się z innymi członkami UIA informacjami o czym się mówi i co robią koledzy w różnych częściach świata. Zachęca także do podzielenia się informacjami o interesujących zmianach prawa w poszczególnych krajach, a także o kwestiach związanych z prawami człowieka i rządami prawa na całym świecie.

Kontakt z UIA: uiacentre@uianet.org  www.uianet.org

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry