UIA potępia inwazję na Ukrainę


UIA i AIJA z głębokim przerażeniem i wielkim niepokojem odnotowują dokonaną wczoraj inwazję wojskową na terytorium Ukrainy przez armię Federacji Rosyjskiej i zdecydowanie ją potępiają.

Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, ta niesprowokowana, zbrojna napaść na Ukrainę narusza zasady państwa prawa, międzynarodowe prawo publiczne oraz liczne porozumienia, którym Federacja Rosyjska podlega na mocy konwencji i traktatów międzynarodowych, z których wszystkie uznają suwerenność państw i chronią podstawowe prawa i wolności człowieka, zwłaszcza ludności cywilnej.

Obie organizacje wzywają Federację Rosyjską do przestrzegania zasad państwa prawa oraz międzynarodowych konwencji, traktatów, porozumień i zasad, które wcześniej ratyfikowała i na które wcześniej wyraziła zgodę oraz wzywają Federację Rosyjską do ponownego rozważenia, natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych i zarządzenia pokojowego wycofania swoich wojsk z suwerennego terytorium Ukrainy.

UIA i AIJA wyraziły także pełne poparcie i solidarność z ukraińską ludnością cywilną, zwłaszcza tymi, którzy znajdują się w strefach okupowanych, gdzie obecnie ma miejsce rosyjska agresja wojskowa. 

(czytaj stanowisko UIA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski