UIA potępia inwazję na Ukrainę


UIA i AIJA z głębokim przerażeniem i wielkim niepokojem odnotowują dokonaną wczoraj inwazję wojskową na terytorium Ukrainy przez armię Federacji Rosyjskiej i zdecydowanie ją potępiają.

Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, ta niesprowokowana, zbrojna napaść na Ukrainę narusza zasady państwa prawa, międzynarodowe prawo publiczne oraz liczne porozumienia, którym Federacja Rosyjska podlega na mocy konwencji i traktatów międzynarodowych, z których wszystkie uznają suwerenność państw i chronią podstawowe prawa i wolności człowieka, zwłaszcza ludności cywilnej.

Obie organizacje wzywają Federację Rosyjską do przestrzegania zasad państwa prawa oraz międzynarodowych konwencji, traktatów, porozumień i zasad, które wcześniej ratyfikowała i na które wcześniej wyraziła zgodę oraz wzywają Federację Rosyjską do ponownego rozważenia, natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych i zarządzenia pokojowego wycofania swoich wojsk z suwerennego terytorium Ukrainy.

UIA i AIJA wyraziły także pełne poparcie i solidarność z ukraińską ludnością cywilną, zwłaszcza tymi, którzy znajdują się w strefach okupowanych, gdzie obecnie ma miejsce rosyjska agresja wojskowa. 

(czytaj stanowisko UIA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry