UIA w Warszawie o stanie zawodów prawniczych

Stan przestrzegania praworządności w Polsce, aktualne problemy samorządów zawodowych i pomoc Ukrainie były tematami panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Union International des Avocats (UIA) z udziałem przedstawicieli samorządów prawniczych.

11 czerwca 2022 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się posiedzenie rady zarządzającej międzynarodowej organizacji prawniczej Union International des Avocats (UIA).

Podczas wydarzenia zorganizowano panel ekspercki z udziałem przedstawicieli prawniczych samorządów zawodowych, poświęcony m. in. problematyce przestrzegania praworządności w Polsce, aktualnym problemom zawodów prawniczych, a także sytuacji w Ukrainie i możliwym formom pomocy prawnikom z Ukrainy. Panel prowadziła Jaqueline R. Scott, wiceprzewodnicząca organizacji.

Naczelna Rada Adwokacka była reprezentowana przez adw. dra Tomasza Snarskiego, członka Komisji ds. zagranicznych NRA. Adw. dr Tomasz Snarski w swoim wystąpieniu omówił najważniejsze problemy związane z brakiem przestrzegania zasad rządów prawa w Polsce, a także aktualne zagrożenia dla niezależności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz dla prawniczych samorządów zawodowych, w tym przede wszystkim adwokatury. Rozmawiano także o możliwościach wsparcia prawników w czasach wojny i kryzysu, zwłaszcza o solidarności z prawnikami z Ukrainy. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz z Okręgowej Rady Adwokackiej w Równem (Ukraina).  

W wydarzeniu zorganizowanym przez UIA uczestniczyli przedstawiciele samorządów prawniczych z kilkudziesięciu państw świata.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry