Ukazał się 3. numer internetowego Magazynu Pokój Adwokacki


Ukazał się kolejny internetowy Magazyn "Pokój Adwokacki". W przedzjazdowym, 3. numerze m.in. komentarz kończącego drugą kadencję prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary oraz obszerny wywiad z adw. Krzysztofem Piesiewiczem.

"W tym numerze Magazynu, w związku z Krajowym Zjazdem Adwokatury, mówimy wyłącznie o sprawach adwokackich. Pragnę zatem podkreślić, iż fundamentalna Adwokatura to jest Adwokatura, która polega na kontakcie z człowiekiem, solidarności i koleżeństwie oraz wolności, niezawisłości i samorządności.  Nic się nie stało takiego na świecie, żeby to zmieniać. Reguły można i trzeba modyfikować i udoskonalać, ale fundament winien pozostać nienaruszony." - napisała we wstępie adw. Joanna Parafianowicz, redaktor naczelna Magazynu. 

W numerze m.in. przedzjazdowe komentarze kilku dziekanów oraz adw. Andrzeja Zwary, który kończy drugą kadencję pełnienia funkcji prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Czytelnik znajdzie też obszerny wywiad z adw. Krzysztofem Piesiewiczem - o tym, czym zajmował się przez ostatnie miesiące, o jego wizji tego, jaka jest i jaka powinna być Adwokatura. 

W Magazynie także teksty wspomieniowe o byłych prezesach Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym o tragicznie zmarłej w 2010 roku adw. Joannie Agackiej-Indeckiej. 

Kilka tekstów poświęconych jest także kobietom w Adwokaturze, m.in. artykuł apl. adw. Zuzanny Warso "Dlaczego Adwokatura potrzebuje kobiet?"

Zachęcamy do lektury

(zobacz Magazyn)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/