Ukazał się wybór orzeczeń WSD Adwokatury "Etyka adwokacka"


Adwokaci Katarzyna Korczyńska i Radosław Baszuk wydali publikację „Etyka adwokacka. Wybór Orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury”. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

W założeniu autorów publikacja jest kolejnym - po monografiach Zdzisława Krzemińskiego i Jerzego Naumanna oraz zbiorze orzeczeń opublikowanych w serwisie internetowym stworzonym w roku 2014 - etapem upowszechnienia dorobku orzeczniczego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

Autorzy, wybierając orzeczenia SN dotyczące zagadnień etyki i godności zawodu, korzystali z publikowanych od 2002 r. zbiorów pod nazwą „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, z bazy orzeczeń na stronie internetowej SN oraz orzeczeń znajdujących się w aktach spaw dyscyplinarnych Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

"Historia adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego to – bardziej niż dzieje instytucji – historia ludzi, ich wzlotów i upadków, spraw zwyczajnych ale też takich, które odcisnęły trwały ślad w zbiorowej świadomości naszej grupy zawodowej - czytamy w nocie od autorów. - Wreszcie, historia ludzi, którzy sądownictwo dyscyplinarne przez lata tworzyli i sprawowali w imię przestrzegania prawa i zasad etyki zawodu, strzegąc jednocześnie – często w skrajnie nieprzychylnym otoczeniu zewnętrznym – niezależności adwokatury i jej członków przed wpływami i naciskami władzy publicznej. Historia pasjonująca i wciąż jeszcze nie odkryta. Oddajemy do Państwa dyspozycji wybór orzeczeń SN oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury poświęconych zapisom Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) z poczuciem szacunku i wdzięczności dla nich."

(Zobacz wstęp do publikacji)

(Strona wydawnictwa)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski